Det meste kan bygges. Vi har kompetansen som forteller hvordan 

ART ingeniørteam håndterer alle ordinære bygningskonstruksjoner i stål, betong og tre. De sørger for at det som bygges tilfredsstiller alle myndighetskrav og byggherrens krav til funksjon og levetid. Ikke sjelden finner de løsninger som gjør prosjektene mer lønnsomme også.  

RIB – Rådgivende Ingeniør Bygg - er en nøkkelfunksjon i alle byggeprosjekter. Teamet vårt jobber sammen med våre egne arkitekter, men påtar seg også oppdrag for andre arkitekter over hele landet.   

En annen etterspurt funksjon, er å være rådgiver for eiendomsutviklere,  byggherrer, entreprenører og leverandører av prefabrikerte elementer på fast basis.

ART har både byggeteknisk og konstruksjonsteknisk kompetanse. 

Se fremtidens behov i dag
De fleste bygg – nye som ombygde – møter fremtidige behov for tilpassing til andre behov. Alt tyder på at dette blir forsterket i årene som kommer. Hos ART tar vi alltid slike konstruksjonsmessige hensyn. Noen medfører ingen ekstra kostnader, mens andre legges fram som forslag med priskalkyle. Å forberede seg på fremtiden er en god investering.