Arkitektur handler om å finne løsninger som dekker nye behov på en God og varig måte

ART sitt arkitektteam arbeider med plan og mulighetsanalyse, arkitektur og interiør. Ethvert vellykket oppdrag starter med en grundig behovsbeskrivelse sammen med oppdragsgiver. Med lang og bred erfaring har vi mye å tilføre allerede her.  

Arkitektene våre er godt utdannet i arkitekturfaget, og søker stadig nye, faglige utfordringer. Hos oss er det viktig å dyrke vidsynet og stedlige egenskaper framfor å være stilbundet. På den måten blir det enklere å finne gode, optimale løsninger på vår oppdragsgivers behov.

Vi har erfaring med alle typer bygg for privat og offentlig sektor. En rekke oppdrag handler om nybygg, men vi er også tungt inne på byggfornyelse, herunder tilbygg, rehabilitering og omdisponering av eksisterende bygningsmasse.

Ingeniørene er med fra starten av
Alle våre prosjekter kvalitetssikres med involvering av arkitektkolleger, med erfaringsoverføring, og vi finner det gunstig at våre egne rådgivende ingeniører deltar i prosessen. Ved nybygg sikrer dette at løsningene sett lar seg gjennomføre på en teknisk god og kostnadseffektiv måte.

Ved byggfornyelse og tilbygg er både arkitektenes og konstruktørenes kompetanse avgjørende. Dette samvirket hjelper oss å forutse og løse de utfordringene som alltid finnes i gammel bygningsmasse. Ved å ta hensyn til disse utfordringene fra starten av, spares tid og penger i stort monn.

Prosjekteringsgruppeledelse
Vi samler trådene og koordinerer prosjekteringsarbeidet i de ulike fagområdene som er involvert i et prosjekt.

Tidligfasearbeid
Mulighetsstudier er verdifulle og effektive måter å teste ut ulike alternativer før prosjektet begynner å koste.

Vi gjør energiberegninger og analyserer livsløpskostnader