Blogg

ART i hjemmekontor

Publisert: 16/03/2020 oppdatert: 16/03/2020

 

Til våre kunder og samarbeidspartnere -

Vi står alle midt i en utfordrende situasjon, og mange er bekymret for andres og egen helse. ART vil følge retningslinjer fra myndighetene og gjennomføre de tiltak vi kan for å forebygge og begrense spredning av Koronaviruset. 

Kontoret er nå stengt for besøk, og vi har etablert hjemmekontor. Vi har gode systemer som gjør oss godt rustet til å være operative hjemmefra. Alle i ART har digital tilgang til alle dokument og verktøy, og vil kunne følge opp prosjektene tilnærmet normalt, selv om dette betyr det en litt annerledes arbeidshverdag. Noen av oss har skole- og barnehagebarn hjemme.
 

Møter vil vi gjennomføre via Teams eller Skype. Vi er med andre ord rustet for å sikre stabil drift i tiden fremover og vi vil gjøre vårt ytterste for å tilpasse vårt arbeid til den situasjonen som måtte oppstå i hvert av prosjektene. Vi følger med på nyhetene og vil tilpasse driften til hvordan situasjonen utvikler seg.

Vi oppfordrer dere som har pågående prosjekt i samarbeid med oss om å orientere oss dersom det blir endring i prosjektgjennomføring og framdrift.