Prosjekter

Prosjekter  » Ålesund: Leilighetsbygg

Ålesund: Leilighetsbygg

ART har sammen med Sandbakk & Pettersen Arkitekter laget dette forslaget til leilighetsbygg på Fremmerholåsen.

Parallelloppdrag: Leilighetsbygg for OBOS Prosjekt AS - Nordvest, i konkurranse med Plot arkitekter og Slyngstad Aamlid arkitekter

Vårt forslag er planlagt for én kontinuerlig byggeprosess, mens vinneren fra parallelloppdraget lagde et prosjekt basert på oppdeling i byggetrinn.

Illustrasjoner: Arøya / Klaudia Karolina Krol