Prosjekter

Prosjekter  » Olsvika: Enebolig

Olsvika: Enebolig

img

Det første bygget i et nytt boligfelt eller -område blir veldig synlig. Hos ART prøver vi alltid å tegne slike «første hus» slik at det bidrar til feltets attraktivitet. Det har oppdragsgiver sjelden eller aldri noe imot.

Dette huset befinner seg i Olsvika i Ålesund. Oppdragsgiver hadde funnet drømmetomta, og hadde klare preferanser når det gjaldt boligens stil og funksjon. Sammen prøvde vi å skissere hvordan omgivelsene ville bli med flere hus på plass. Det la noen føringer.

Med små tilpasninger i forhold til de opprinnelige ønskene, fikk oppdragsgiver to gode ting: En bolig som etter ønsker og krav, og som på mange måter er blitt stilførende i feltet.