Prosjekter

Prosjekter  » Sandøytunet: Kommunesenter

Sandøytunet: Kommunesenter

img

Sandøy kommune utfordret oss på å skape et nytt kommunesenter. Med utgangspunkt i et slitent sykehjem, får kommunen et kommunesenter – Sandøytunet - der alle kommunale funksjoner er samlet: Rådhus, alle etatene samt helse- og omsorgssenter. 

Arbeidet startet med en behovs- og mulighetsanalyse. Hos ART så vi tidlig at det ville handle om å kombinere gammel og ny bygningsmasse. Første steg ble å gjennomgå den gamle bygningsmassen: Hva ville den tåle av ombygging og påbygging? Hva måtte eventuelt bare rives?

Dette oppdraget er et godt eksempel på hvor viktig det er at ingeniører og arkitekter jobber tett sammen. Da vi presenterte den totale løsningen, visste vi at prosjektet ville la seg gjennomføre, fordi nødvendige hensyn var bakt inn.

Når det gjelder den arkitektoniske helheten, har arkitektene hatt to klare mål: Sandøytunet skal være funksjonelt og brukervennlig, og utformingen skal få menneskene som kommer til å løfte blikket, og kjenne velvære. Naturen og lyset der ute ved havet er helt enestående.