Prosjekter

Prosjekter  » Urabakken: Enebolig med ny etasje

Urabakken: Enebolig med ny etasje

img

Skånsom påbygging av ny etasje i boligfelt

I dette eksempelet var utgangspunktet en enebolig med flatt tak, bygget på 1970-tallet. Løsningen ble å bygge videre på de originale linjene. Dermed ble huset på mange måter som før, bare større.

Høyde er alltid et kritisk punkt i byggefelt. Ved å velge flatt tak uten takterrasse, fikk vi en totalhøyde på 6,9 m i et område der flere hus med sokkeletasje, hovedetasje og saltak er 9 m. (9 meter er også maks tillatte byggehøyde.) Brudd i fasaden ble brukt for ytterligere å redusere omgivelsenes opplevelse av et stort bygg.