Prosjekter

Prosjekter  » Ålesund: Skånsom påbygging av ny etasje i boligfelt

Ålesund: Skånsom påbygging av ny etasje i boligfelt

img

Vi bor stadig tettere. Da skal det lite til for at en utbygging eller påbygging går ut over andre. ART gjør stadig slike oppdrag. Basert på en god dialog med oppdragsgiver, søker vi løsninger som tar hensyn til naboene.

I dette eksempelet var utgangspunktet en enebolig med flatt tak, bygget på 1970-tallet. Løsningen ble å bygge videre på de originale linjene. Dermed ble huset på mange måter som før, bare større.

Høyde er alltid et kritisk punkt i byggefelt. Ved å velge flatt tak uten takterrasse, fikk vi en totalhøyde på 6,9 m i et område der flere hus med sokkeletasje, hovedetasje og saltak er 9 m. (9 meter er også maks tillate byggehøyde). Brudd i fasaden ble brukt for ytterligere å redusere omgivelsenes følelse av et stort bygg.