Prosjekter

Prosjekter  » Stad Hotell

Stad Hotell

img

Bildet over viser utgangspunktet. For å se hvordan det framstår i dag, se omtalen på bygg.no:

Bygg.no: - Rederne i Ervik Havfiske, et av verdens største linebåtrederier, bygde like godt hotell på hjemstedet Stadlandet etter noen gode år innen fiskeri.

http://www.bygg.no/article/1421866