Prosjekter

Prosjekter  » Nørvegata: Fasaderehab

Nørvegata: Fasaderehab

img

Disse blokkene i Nørvegata i Ålesund har vært rehabilitert flere ganger, men stykkevis og delt. Da vi fikk i oppdrag å planlegge rehabiliteringen i 2016-17, tok vi ei heilhetlig tilnærming; vi forholdt oss til det opprinnelige prosjektet og den siste rehabiliteringa - den væreksponerte fasaden mot sør var rehabilitert i 2006, og krevde spesielle tilpasninger.

Fasadene mot nord fikk nye inngangspartier, nye vinduer og ny kledning. Det ble lagt nytt tak og ventilasjonsanlegget fikk en betydelig oppgradering. Videre fikk endeveggene mot øst og vest ny kledning og individuell fargesetting blokk for blokk.

En betydelig utfordring når man skal arbeide med denne generasjonen boligblokker, er alle skjevhetene. Alle slike avvik måtte kartlegges på forhånd, slik at entreprenøren kunne kalkulere dem inn på forhånd.

Fargesettingen av endeveggene har blitt heftig diskutert i byen. Ideen kom opp fordi vi ønsket å bryte monotonien og gi hver blokk sin egen identitet. Fargene er ikke tilfeldig valgt. Hver farge er å finne igjen på himmelen og i de øvrige omgivelsene ved ulike lysforhold.