Det meste kan bygges. Vi har kompetansen som forteller hvordan 

ART sitt ingeniørteam håndterer alle ordinære bygningskonstruksjoner i stål, betong og tre. De sørger for at det som bygges tilfredsstiller alle myndighetskrav og byggherrens krav til funksjon og levetid. Ikke sjelden finner de løsninger som gjør prosjektene mer lønnsomme også.  

Se fremtidens behov i dag
De fleste bygg – nye som ombygde – møter fremtidige behov for tilpasning til andre behov. Alt tyder på at dette blir forsterket i årene som kommer. Hos ART tar vi alltid slike konstruksjonsmessige hensyn. Noen grep medfører ingen ekstra kostnader, mens andre grep legges fram som forslag med priskalkyle. Å forberede seg på fremtiden er en god investering. 

Nye åpninger
Når du trenger nye åpninger i eksisterende bygg, i vegg, i dekke eller tak, så ta kontakt med oss. Vi finner ut av kapasiteten i dagens bærende konstruksjon, og dimensjonerer rammene for nye åpninger.

Ny etasje
Når behovet for mer boltreplass i høyden melder seg på en eksisterende eiendom, kan vi det som skal til for å utnytte bygningens tilpasningsdyktighet og etablere ny etasje over eksisterende bærekonstruksjoner.

ART har ekspertise på byggeteknikk og konstruksjonsteknikk. En annen etterspurt tjeneste er å være rådgiver for eiendomsutviklere og byggherrer, gjerne i samarbeid med arkitekt og prosjektleder (i ART eller utenfra).

Rådgivende ingeniør byggeteknikk - RIB - har ei nøkkelrolle i byggeprosjekter. Vi er både konstruktører og byggetekniske rådgivere.  Ingeniørteamet vårt jobber sammen med våre egne arkitekter og byggeledere, og har stadig oppdrag for andre arkitekter, med oppdragsgivere over hele landet.

Vi prosjekterer i bygningsinformasjonsmodeller (BIM), og har kompetanse på både tre, stål og betong, prefabrikasjon og plasstøp. Våre prosjekter spenner fra Dalsnibba til Atlanterhavsparkens undervannskonstruksjoner, gjennom trappene i Midtmoa, nye forbindelser i Hotel Brosundet og ut i private hjem og komplekse offentlige fleretasjers bygninger.

Vi er konstruktør for entreprenører og leverandører av prefabrikerte elementer. I eksemplet under har vi modellert, dimensjonert og armert hele systemet av stål og betong, herunder støpetegninger til prefabrikasjon av etasjeskillere/hulldekker, vegger, trapper, balkonger, samt bestillinggrunnlag for alle stålprofiler.

Trapper
VI lager støpetegninger og armeringstegninger for trapper, både til plasstøp på byggeplass, og til prefabrikasjon hos elementprodusenter som Spenncon, Helgeland betong, Cementprodukt og Elementpartner.
I eksemplet her har vi dimensjonert og modellert armering i 3D: